पुरंदर तालुक्यात १२ कृषी भवन ऊभारण्याचा संकल्प ..

आमदार संजय जगताप:: हिवरे येथे बहुउद्देशीय कृषी भवनाची पायाभरणी सासवड :- पुरंदर तालुक्यातील हिवरे, कुंभारवळण, मांढर, कोळविहीरे, वाघापूर आणि हवेलीतील

Read more